Steviger in je schoenen staan met de Zonneballon®

“Steviger in je schoenen staan met de Zonneballon” is een erkende preventie/weerbaarheid training.

De Zonneballon

In 2012 schreef Nicolette het boek ‘De Zonneballon’. Een boek dat nieuwe gedachten en ideeën geeft voor een groter zelfvertrouwen, waar ouder(s)/verzorger(s) en kind samen gebruik kunnen maken van een aantal praktische tips. Ook zijn enkele ervaringen opgenomen van deelnemers aan de training en verhalen van hun ouders hoe deze de resultaten van de training hebben ervaren.

Samenvatting

In 2011 tonen onderzoeken nogmaals aan dat veel meer kinderen en jongeren last hebben van onzekerheid dan men aanvankelijk dacht. Jongeren van circa 9 tot 13 jaar maken in de pre-puberale fase een grote ontwikkeling door wat hun zelfbeeld betreft. Onzekerheid, angst en pestgedrag kunnen veel schade aanrichten. De Zonneballon geeft nieuwe gedachten en ideeën (basisvorming) voor een groter zelfvertrouwen, waar ouder en kind samen gebruik van kunnen maken. De Zonneballon bestaat uit een deel voor ouders/verzorgers en een deel voor het kind en komt met een aantal praktische opdrachten.

De jongere leert: “Ik word wie ik graag wil zijn!”

Het boek ‘De Zonneballon’ is verkrijgbaar bij alle erkende boekhandels in Nederland (ISBN 978-94-6206-204-7) voor € 18,95. Ook is het boek te bestellen via www.boekscout.nl.

De training ‘Steviger in je schoenen staan met de Zonneballon’ is ontwikkeld voor kinderen/jongeren. Dit is een erkende preventie training. Informeer bij uw verzekering en bij uw gemeente.

Ouders/verzorgers kunnen informatie aanvragen voor de individuele trainingen. Individuele trainingen 1 op 1 coaching worden op een speciale locatie gegeven. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Als uw kind gebruik maakt van het zogenaamde P.G.B. dan kunt u informeren bij uw verzekering of bij uw gemeente. In bijna alle gevallen zijn de kosten aftrekbaar als buitengewone lasten of als scholingskosten.

Aangepaste groepstrainingen verzorgen wij ook op scholen. Voor meer informatie hierover graag een mailtje naar stema@stema.nl

Niemand kan mijn gedachten denken
Niemand kan mijn lach lachen
Niemand kan mijn tranen huilen
Niemand kan in mijn schoenen staan
Alleen ikzelf!

Ook het Landelijk steunpunt op het gebied van pesten promoot het boek “De Zonneballon”. U kunt een kijkje nemen op de site www.aandachtvoorpesten.nl. Deze site wordt gesteund door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Uniek is de support van bekende Nederlanders.