Remedial Teaching


STEMA Opleidingen & Coaching heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van (jonge) kinderen met een didactische achterstand, alsmede huiswerkbegeleiding voor leerlingen van het middelbaar onderwijs.

Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) is extra ondersteuning bieden bij leerproblemen, zoals bijvoorbeeld lezen, spellen en schrijven, rekenen etc. Remedial Teaching is iets anders dan bijles. Bij Remedial Teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde behandelingstechnieken, welke uitgaan van en gericht zijn op de specifieke problemen van een kind of zelfs volwassene.

STEMA Opleidingen & Coaching heeft zich gespecialiseerd in Remedial Teaching Nederlands en Engels voor jongeren en volwassenen die dyslectisch zijn, voor jongeren met een taalachterstand en voor analfabeten.

In de praktijk worden met name kinderen aangemeld door school of ouder(s)/verzorger(s). Tijdens een intake-gesprek wordt door school of ouder(s)/verzorger(s) aangegeven wat de exacte problemen van het kind zijn. Op grond van die informatie wordt door STEMA Opleidingen & Coaching bepaald of er vanuit onze organisatie hulp geboden kan worden en een 'plan van aanpak' opgesteld. Remedial Teaching bestaat uit 12 lesblokken van één uur. Deze lesblokken bestaan uit maatwerk en structuur en in overleg één of twee keer in de week. Na de 12 lesblokken vindt er een evaluatie plaats met de school of ouder(s)/verzorger(s).

Door sommige verzekeringsmaatschappijen wordt Remedial Teaching vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering vergoed; zie hiervoor uw polis. Ook bij de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) zijn er mogelijkheden; kijk hiervoor op de site van AWBZ. In sommige gevallen heeft het UWV mogelijkheden u tegemoet te komen in bepaalde kosten. Eveneens zijn de kosten aftrekbaar als buitengewone lasten of als scholingskosten.

Huiswerkbegeleiding

Sommige jongeren hebben op het voortgezet onderwijs moeilijkheden met het plannen van hun huiswerk, met name in combinatie met andere activiteiten, zoals sporten en bijbaantjes. STEMA Opleidingen & Coaching biedt huiswerkbegeleiding aan voor leerlingen van VMBO, MAVO, HAVO en VWO. Huiswerkbegeleiding bestaat uit 12 bijeenkomsten - met maximaal 6 leerlingen - van één uur. Deze bijeenkomsten bieden structuur en hulp bij het leren plannen en organiseren van huiswerk en andere activiteiten van jongeren op het middelbaar onderwijs. In overleg met ouder(s)/verzorger(s) of school vinden deze bijeenkomsten één of twee keer in de week plaats. Na de 12 bijeenkomsten vindt er een evaluatie plaats met de school of ouder(s)/verzorger(s).

Remedial Teaching en huiswerkbegeleiding

De kosten voor 12 lesblokken / 12 bijeenkomsten zijn € 450,00.

Remedial Teaching en huiswerkbegeleiding vinden plaats bij STEMA Opleidingen & Coaching in Best. Indien sprake is van individuele Remedial Teaching en/of huiswerkbegeleiding zijn er mogelijkheden deze op locatie te laten plaatsvinden; neemt u hiervoor contact op met STEMA Opleidingen & Coaching.

STEMA Opleidingen & Coaching biedt ook de mogelijkheid Remedial Teaching en huiswerkbegeleiding op school. Al enkele jaren wordt STEMA Opleidingen & Coaching door scholen benaderd om op locatie individueel en/of in groepjes van maximaal 6 leerlingen Remedial Teaching en huiswerkbegeleiding te geven. De kosten voor de Remedial Teaching en huiswerkbegeleiding op school zijn op te vragen bij STEMA Opleidingen & Coaching.